Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

âuhỏithửtháchcảnhữngtỷphúkiếnthứ

1

Thiết bị nào dưới đây phát ra âm thanh?

âuhỏithửtháchcảnhữngtỷphúkiếnthứ

âuhỏithửtháchcảnhữngtỷphúkiếnthứ

DÀNH CHO BẠN